Середа, 07 грудня 2016 06:39

Калька - це добродійка чи злодійка?

Калькування як мовне явище давно цікавить мовознавців усіх епох. До сих пір не маємо одностайного погляду на це питання.

Дехто з вчених вважає, що калька є позитивним надбанням, адже за допомогою таких запозичень збагачується лексичний рівень мови,  інші ж вчені говорять про неправильність використання цього явища, його загрозу для мовної системи загалом. Тож давайте глибше зануримося у цю проблему і спробуємо дати відповідь на питання що ж таке калька та чи доречно вживати скальковані слова та вирази у сучасному мовленні свідомих громадян?

За енциклопедією української мови «Калькування – це творення нових слів, словосполучень чи фраз за зразком побудови відповідного слова чи вислову в іншій мові».

Калькування є одним із шляхів поповнення словникового складу мови та одним із видів іншомовних запозичень. Це, по суті, копіювання іншомовного слова за допомогою свого, незапозиченого матеріалу. Цим кальки і відрізняються від запозичень, які є словами, що увійшли до мови повністю (тобто  й значення, й звукове вираження слова, передане на письмі літерами відповідної мови ). Існують кальки, з яким слід боротися, особливо, якщо мовець хоче розмовляти красивою літературною мовою, а не банальним суржиком. Традиційними кальками у мовному середовищі України вже давно стали такі вирази як: приймати міри (вживати заходів), приймати участь ( брати участь), розповсюджувати плітки (поширювати плітки), закривати очі (заплющувати очі) та багато інших. Переважна більшість таких мовних явищ утворюється в українській мові під впливом російської.

Як засіб номінації, калькування доцільне лише тоді, коли в рідній мові немає відповідника на позначення того чи іншого значення слова або коли калька сприяє запобіганню тавтології і лаконізує мовлення.

Таким чином, ми бачимо, що калькування може бути корисним лише в кількох випадках комунікації. Здебільшого ж  це явище засмічує мовлення, тому радимо його уникати та користуватися нормативними відповідниками. Для цього пропонуємо вашій увазі приклади найбільш поширених кальок та їх нормативних відповідників:

Калька:                                                                              Норма:

Слідуючий                                                                         Наступний

Міроприємство                                                                  Захід

Приймати участь                                                               Брати участь

Керуючий                                                                           Керівник

Навколишнє середовище                                                  Довкілля

З тих пір                                                                              Донині, досі

Рахувати своїм обов’язком                                              Вважати своїм обов’язком

Не дивлячись                                                                      Не зважаючи

Виходячи з                                                                         Зважаючи на

У відповідності з                                                               Згідно з

Кидатися в очі                                                                    Впадати в очі

Круглодобово                                                                     Цілодобово

та інші.

Сподіваємося, що це допоможе зробити наше мовлення красивим та правильним.

Людмила Українець,

студентка СумДПУ ім. А. С. Макаренка