Вівторок, 05 лютого 2019 19:52

Юридичні консультації з питань роздержавлення ЗМІ. Як правильно «зробити» редактора директором

На запитання відповідає юрист проекту Тернопільського прес-клубу Ігор ФЕДОРЕНКО.

"У редакції керівник – редактор, а під час перетворення в приватне підприємство буде посада директора. Згідно статті 36 КЗпПУ, “у разi зміни власника підприємства, а також у разi його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) дія трудового договору працівника продовжується. Припинення трудового договору з iнiцiативи власника або уповноваженого ним органу можливе лише у разi скорочення чисельності або штату працівників (пункт 1 частини першої статті 40)". Тобто звільнити в редакції та прийняти до ПП не можна. Держреєстратору необхідно подати протокол про призначення директора. Як правильно це сформулювати та який запис потрібно вносити до трудової книжки?».
– Головний редактор призначався райрадою керівником в комунальне підприємство, яке припиняється і реорганізується в приватне підприємство, в якому вже нові засновники призначають керівника.  Якщо у вашому випадку на посаду керівника буде призначено того  самого працівника, який був керівником в комунальному підприємстві,  зверніть увагу на ст. 32 КЗпП України. Призначення головного редактора директором є переведенням на іншу посаду (адже трудові відносини з ним не припиняються). Переведення на іншу роботу в межах одного підприємства є зміною раніше укладеного трудового договору, що, у свою чергу, передбачає зміну трудових обов’язків, роботи чи посади при фактичному продовженні трудових відносин. Саме ч. 3 ст. 32 КЗпП України  передбачає що: «У зв’язку із змінами в організації виробництва і праці допускається зміна істотних умов праці при продовженні роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи посадою. Про зміну істотних умов праці – систем та розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміну розрядів і найменування посад та інших – працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці».
Процедура має проходити в наступній послідовності: призначення директора на посаду відбувається на підставі рішення загальних зборів засновників, після чого головний редактор має подати заяву про його призначення директором шляхом переведення з посади головного редактора, відтак на підставі цієї заяви та протоколу зборів видається наказ. Далі до трудової книжки вноситься запис про призначення на посаду директора (без зазначення, що шляхом переведення – це не передбачено Інструкцією про порядок ведення трудових книжок працівників).

Безкоштовна юридична допомога надається в рамках виконання проекту Тернопільського прес-клубу «Сприяння медіа реформам та розвитку регіональної журналістики» за підтримки «Медійної програми в Україні», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) і виконується міжнародною організацією Internews/