Четвер, 10 грудня 2020 11:11

Про заснування друкованого регіонального ЗМІ від імені ТОВ. Юридичні консультації з діяльності друкованих ЗМІ

На запитання відповідає медіаюрист проектів Тернопільського прес-клубу Ігор ФЕДОРЕНКО.

«Побачив вашу публікацію «Про право учасника товариства на ознайомлення з документацією» –   https://pressclub.te.ua/novyny/pro-pravo-uchasnyka-tovarystva-na-oznajomlennya-z-dokumentacziyeyu-yurydychni-konsultacziyi-z-diyalnosti-drukovanyh-zmi/   – і маю запитання. Хочу від імені ТОВ заснувати друковане регіональне ЗМІ – щомісячний журнал. Питання наступне: які зміни до Статуту ТОВ необхідно внести для заснування такого ЗМІ. Статут додаю».

– Статут Вашого підприємства повністю відповідає вимогам Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», Цивільного та Господарського кодексів України. Також, згідно з відомостями  ЄДР, всі необхідні види діяльності Ви маєте. Відтак заснування друкованих ЗМІ регулюється наступними нормами чинного законодавства:

Закон України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2782-12 );

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.11.97 № 1287 «Про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації, інформаційних агентств та розміри реєстраційних зборів» (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1287-97-%D0%BF );

Положення про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації в Україні, затверджене наказом Міністерства юстиції України від 21 лютого 2006 року № 12/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції від 13.01.2009 № 22/5) (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0173-06#n16 ).

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», право на заснування друкованого засобу масової інформації належить:

   – громадянам України, громадянам інших держав та особам без громадянства, не обмеженим у цивільній правоздатності та цивільній дієздатності;

   – юридичним особам України та інших держав;

   – трудовим колективам підприємств, установ і організацій на підставі відповідного рішення загальних зборів (конференції).

Заява про реєстрацію друкованого ЗМІ місцевої сфери розповсюдження (у межах однієї області, обласного центру, одного міста, одного району, окремих населених пунктів, а також підприємств, установ, організацій) подається  до територіального органу Міністерства юстиції України. Заява від юридичної особи подається державною мовою у друкованому вигляді на аркуші формату А4 за підписом уповноваженої особи та засвідчується печаткою (у разі наявності)).

Додатки до заяви для юридичної особи:

засвідчені печаткою юридичної особи та підписом її керівника копії статуту (положення), чинні на момент подачі;

довіреність, доручення (якщо заяву та/чи установчий договір, угоду між засновником і правонаступником підписує особа, якій таке право не надано правовстановлюючими документами).

Також Вас можуть попрохати надати протокол або витяг із протоколу рішення загальних зборів про заснування друкованого ЗМІ. Реєструючому органу забороняється вимагати від засновника (співзасновників) додаткові документи, не передбачені Законом України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» та Положенням про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації в Україні, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 21 лютого 2006 року № 12/5, але немає ніякої проблеми надати копію протоколу, якщо реєстратор її попрохає.

Зразок заяви  https://minjust.gov.ua/m/str_50614  та зразки заповнення заяв з сайту Міністерства юстиції України: http://ddr.minjust.gov.ua/files/main/08.09.2016/ATT00197.docx

http://ddr.minjust.gov.ua/files/main/08.09.2016/ATT00194.docx

Строк розгляду заяви – один місяць. Результатом розгляду є прийняття рішення про:

– державну реєстрацію видання;

– відмову у державній реєстрації;

– зупинення строку розгляду заяви про реєстрацію.

Зупинення строку здійснюється  реєструючим  органом, якщо:

засновник  (співзасновники)  не  подав  документи,  якими підтверджується його  (їх)  цивільна  правоздатність  та  цивільна дієздатність;

між  співзасновниками  не  укладено  установчий  договір;

виникли обставини, за яких з незалежних  від  реєструючого органу причин своєчасне проведення державної реєстрації неможливе. Якщо протягом трьох місяців недоліки не будуть усунуті, заяву буде залишено без розгляду.

Відмова в державній  реєстрації  друкованого  засобу  масової інформації можлива тільки з таких підстав:

– якщо назва друкованого  засобу  масової  інформації,  його програмні цілі  (основні  принципи)  або  тематична  спрямованість суперечать статтям 3 і 4 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні»;*

– якщо  реєструючим  органом  уже  раніше  видано  свідоцтво друкованому засобу масової інформації з тією ж назвою, за винятком видань, що виходять різними мовами;

– якщо заяву  подано  до  закінчення  року  з  дня  набрання законної  сили  рішенням  про  припинення  діяльності  друкованого засобу масової інформації;

– якщо засновником (співзасновниками) порушено вимоги статті 10 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» – не може бути засновником (співзасновником) чи контролювати більше 5 відсотків загальнодержавних і регіональних громадсько-політичних  друкованих ЗМІ.

Жодних змін до статутних документів Вам вносити не потрібно, вони містять все необхідне для заснування друкованого ЗМІ місцевої сфери розповсюдження. Приймайте рішення про заснування і подавайте документи до територіального управління Мінюсту.

Консультації надаються в рамках виконання проекту Тернопільського прес-клубу «Сприяння медіа реформам та розвитку регіональної журналістики» за підтримки «Медійної програми в Україні», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) і виконується міжнародною організацією Internews.