Вівторок, 15 листопада 2016 10:14

Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Сумської ОДА оголосило конкурс проектів

Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Сумської обласної державної адміністрації оголошує конкурс проектів, розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надаватиметься підтримка у 2017 році за рахунок коштів обласного бюджету.

Організація та проведення конкурсу, проведення заходів учасниками конкурсу, моніторинг реалізації проектів здійснюється відповідно до Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049 (зі змінами, далі – Порядок)).

Пріоритетні завдання, на виконання яких повинні спрямовуватися проекти, розроблені учасниками конкурсу:
1. Участь громадськості під час формування та реалізації державної, регіональної політики, вирішення питань місцевого значення.
2. Залучення участі організацій громадянського суспільства до соціально-економічного розвитку області
3. Підвищення громадянської освіти населення щодо можливості захисту своїх прав та вираження інтересів,  у т.ч через різні форми демократії участі.
4. Створення ресурсного центру та інтернет-порталу з питань сприяння діяльності інститутів громадянського суспільства.

Перелік видів діяльності, що можуть бути підтримані організатором конкурсу
1. Проведення, спрямованих на реалізацію цілей та пріоритетних завдань конкурсу, конференцій, круглих столів, тренінгів, курсів, навчальних семінарів, фестивалів, виставок, концертів, культурно-мистецьких, просвітницьких, спортивних та інших заходів;
2. Видання довідників, брошур, буклетів, інформаційних листівок;
3. Розробка та видання методичних матеріалів;
4. Транспорті послуги, оренда приміщень для проведення заходів в рамках виконання пріоритетних завдань конкурсу;
5. Види діяльності, пов’язані з організацією проведення волонтерської діяльності;
6. Проведення форумів інститутів громадського суспільства, засідань громадських рад, творчих спілок, заходів для забезпечення умов  комунікації  та обміну досвідом роботи між вітчизняними та іноземними інститутами громадянського суспільства, інституційного розвитку інститутів громадського суспільства області.

Види діяльності в рамках виконання пріоритетних завдань конкурсу не повинні суперечити фінансово-юридичним нормативним актам.

Граничний обсяг фінансування одного проекту у 2017 році, розробленого інститутом громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка за рахунок коштів обласного бюджету, складає 50 тисяч гривень.

Конкурсні пропозиції можуть подаватися інститутами громадянського суспільства, зареєстрованими в установленому порядку не пізніше ніж за два роки до оголошення проведення конкурсу.

Інститут громадянського суспільства може подавати на конкурс кілька конкурсних пропозицій.

Інститут громадянського суспільства, визнаний  переможцем конкурсу, бере участь у співфінансуванні проекту в розмірі не менш як 25 відсотків необхідного обсягу фінансування. Тобто, за рахунок бюджетних коштів може бути профінансовано не більше як 75% вартості проекту.

Внесок для виконання програми (реалізації проекту, заходу) може здійснюватися переможцем конкурсу у вигляді матеріальних чи нематеріальних ресурсів, у тому числі як оплата вартості приміщення, техніки, обладнання, проїзду.

Інститути громадянського суспільства не допускаються до участі в конкурсі з підстав, визначених п.12. Порядку.

Для участі у конкурсі інститути громадянського суспільства подають конкурсну пропозицію, яка має бути підготовлена державною мовою і має містити:
заяву про участь у конкурсі, складену за формою, що додається (форма 1), за підписом керівника інституту громадянського суспільства (або уповноваженої особи), скріпленим його печаткою (у разі наявності).

До заяви додаються належним чином засвідчені документи:
1.Копії свідоцтва про реєстрацію та статуту (положення) інституту громадянського суспільства, скріплені його печаткою (у разі наявності);
2.Копія документа, виданого територіальним органом ДФС не раніше ніж за 30 днів до дати оголошення проведення конкурсу, що підтверджує включення (на момент подання конкурсної пропозиції) інституту громадянського суспільства до Реєстру неприбуткових установ та організацій.
3.Опис проекту та кошторис витрат для його реалізації за відповідною формою (форма 2);
4. Листи-підтвердження органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, наукових установ, інститутів громадянського суспільства, інших установ та організацій (якщо передбачається їхзалучення до виконання проекту).
5.Інформація про діяльність громадської, благодійної організації, творчої спілки, за відповідною формою (форма 3).

Зразки форм 1,2,3 знаходяться за цим посиланням.

Інститут громадянського суспільства може подавати на конкурс кілька конкурсних пропозицій.

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, покладається на учасника конкурсу.

Конкурсна пропозиція має подаватися у друкованому та електронному вигляді.

Усі документи, що складають друкований варіант конкурсної пропозиції, мають бути пронумеровані та належним чином засвідчені (підпис керівника, дата, печатка організації (у разі наявності).

Конкурсна пропозиція не повертається учасникові конкурсу.

Строки подання конкурсних пропозицій: 1 квітня - 30 листопада 2016 року.

Строки проведення конкурсу:
- оцінка конкурсних пропозицій та визначення їх рейтингу: 1 грудня - 30 грудня 2016 року;
- визначення конкурсною комісією переможців конкурсу: протягом 15 днів після затвердження обласного бюджету на 2017 рік;
- затвердження організатором конкурсу переліку інститутів громадянського суспільства, визначених переможцями конкурсу – протягом 15 днів після визначення конкурсною комісією переможців конкурсу.

Конкурсні пропозиції приймаються з 1 квітня по 30 листопада 2016 року, щоденно в робочі дні за адресою: м. Суми, площа Незалежності, 2, 6 поверх, каб.90, управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Сумської обласної державної адміністрації, відділ з питань внутрішньої політики, з 10:00 год. до 16:00 год. (обідня перерва: 12.00 – 13.00).

Конкурсні пропозиції оцінюватимуться за  критеріями відповідно до Порядку.

За додатковою інформацією звертайтесь до Паливоди Євгена Олександровича, головного спеціаліста відділу з питань внутрішньої політики управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Сумської обласної державної адміністрації, щоденно в робочий день: м. Суми, площа Незалежності, 2, 6 поверх, каб.90, з 10:00 год. до 16:00 год., тел.  22 71 14. (обідня перерва: 12.00 – 13.00).

Крім того рекомендуємо опрацювати наступні документи (знаходяться за посиланням):
1. Порядок проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049 (зі змінами).